Rainbowscalar 2D field f : (R x R)--> R


Transformations ( each arrows is a one function):
 • (iX,iY:integer)-1->                                      (iIndex:integer)    -3-> (color:TColor)
 • (iX,iY:integer)-1->(eX,eY:extended) -2-> (iIndex:integer)     -3-> (color:TColor)
 • (iX,iY:integer)-1->(eX,eY:extended) -2-> (eIndex:extended) -3-> (color:TColor)
where:
iX,iY are screen coordinates
eX,eY are world ( real) coordinates
Index is a ....
Color represents color of pixel(iX,iY)
Functions are:


Właściwie nie są to fraktale, ale program pokazuje różne metody kolorowania fraktali. Nadawanie koloru wg indeksu jest używane w różnych metodach, jak np. LSM ( Level Set Method). Procedury w nim pokazane są użyte w programie mandelbrot.

  Program Tecza wyswietla tecze w trybie:
 • 24 bitowego koloru, (rgb), korzysta z funkcji tecza
 • skali szarosci, (r=g=b)
 • direct kolor( kolor 24 bitowy , ale adresowanie bezposrednie wg numerów koloru),
 • Black and White
  Mozliwe jest wyswietlenie różnych modyfikacji teczy:
 • poziome pasy ( kolor ~ y = im(z) )
 • angle (kolor= Arg(z)
 • koła ( kolor ~ r = promien koła = abs(z)
 • kwadraty ( kolor ~ max(abs(x),abs(y))
 • biomorph ( coś podobnego do gwiazdy) ( kolor ~ abs(2* x*y)
 • plus   (kolor=y+x)
 • divided (kolor=y/x)

Są to wykresy funkcji F: (C --> R), albo (R x R --> R)

Program jest napisany w Delphi 7.0 personal edition - darmowa wersja. Możesz pobrać ją ze strony Borland

Funkcję tęcza opracował Witold J.Janik; WJJ@CAD.PL..
 • elektroniczny_kalejdoskop by Lukas
 • mollie art by Steve Sigur
 • Aliasing patterns  by Tom Beddard
 • Aliasing patterns  by Craig S. Kaplan.


 • Main Page

  Autor: Adam Majewski
   adammaj1-at -o2- dot -pl

  Strona utworzona przy pomocy programu: EditPlus www.editplus.com

  Last modification: 2005-05-29

  About